O Nas

Profesjonalizm, Perfekcja, Potencjał

Zespół naszych redaktorów tworzą absolwenci najlepszych uczelni w Polsce, którzy mają wieloletnie doświadczenie. Dzięki temu poznaliśmy standardy edukacyjne zgodnych z wymogami większości uczelni.
Nasza oferta skierowana jest do wszystkich, którym w natłoku codziennych zajęć obowiązków brakuje czasu na pisanie pracy bądź nie mają dostępu do niezbędnych materiałów.
Jesteśmy otwarci na Twoje potrzeby, tworzymy zgodnie z Twoimi pomysłami, jak również sugerujemy własne rozwiązania.
Decyzja o wyborze tematu zdecydowanie powinna należeć do Studenta. Naszą rolą jest pomoc w jego sformułowaniu, określeniu celów i nadanie kształtu. Należy zastanowić się co nas interesuje, należy wziąć również pod uwagę fakt, że samo napisanie pracy to dopiero początek drogi po dyplom. Pracę należy jeszcze obronić przed komisją egzaminacyjną, stąd tak ważne jest pisane z dziedziny w której czujemy się dobrze i nie jest nam obca.
Praca dyplomowa wymaga od nas wkładu własnego, dlatego też wszelkie postawione przez nas hipotezy i założenia powinny być oparte o istniejące już rozważania. Przedstawiając część literaturową musimy mieć na uwadze to, że część empiryczna będzie się o nią opierać.

pisanie prac magisterskich 1

By opracowanie było spójne, konkretne i w pełni wyczerpujące badane zagadnienie, należy określić ramy tematyczne. Temat nie może być zbyt rozległy, opisujący wiele zagadnień, w innym przypadku nie będziemy w stanie w sposób wyczerpujący przedstawić swojego problemu.
Zanim rozpoczniemy formułowanie tematu należy określić dostępność źródeł literaturowych z interesującej nas dziedziny.
Poza literaturą książkową należy wykorzystać również wszelkiego rodzaju przykłady z życia, publikacje czy artykuły prasowe.
Wszystkie wykorzystane pozycje muszą być zebrane i umieszczone w Bibliografii pracy.

Umiejętność wykorzystania bibliografii jest oceniana przez promotora i recenzenta i ma znaczący wpływ na ocenę.
Nasza oferta jest bardzo szeroka. Oferujemy pomoc na każdym etapie nauczania, niezależnie od tego czy są to prace zaliczeniowe czy też licencjackie, inżynierskie, magisterskie, podyplomowe czy doktoranckie.

Nasza oferta przygotowana jest dla Studentów następujących kierunków:

Masz pytania?

Zadzwoń 507 283 615